Wielebni Bracia, drogie Koleżanki i Koledzy!

Z okazji 400. jubileuszu Bawarskiej Prowincji Zakonu Szpitalnego Świętego Jana Bożego niniejszym serdecznie zapraszamy na nasz kongres europejski.

Motto:                          „Szpitalnictwo tworzy przyszłość”

Data:                            01.06.2022–03.06.2022 r.

Miejsce:                       marinaforum Regensburg

Wraz z licznymi gośćmi z naszych placówek w Niemczech i innych krajach europejskich w ramach kongresu chcemy zająć się zagadnieniem tworzenia przyszłości przez szpitalnictwo.

W swojej długiej historii zakon Braci Szpitalnych zebrał wiele doświadczeń. W zamęcie wieków naznaczonych wojnami, klęskami głodu, zarazami i epidemiami, lecz także zmianami społeczno-kulturowymi, Zakon musiał wielokrotnie formować się na nowo i dostosowywać do zmieniających się warunków.

Cechą charakterystyczną tego procesu rozwoju jest zdolność do adaptacji bez arbitralności.

„Nasze decyzje wychodzą poza nasze zdolności poznawcze”. To stwierdzenie niemieckiego filozofa Immanuela Kanta jest aktualne do dziś i pokazuje, jak ważna jest zarówno jasna analiza i wyznaczanie celów, jak i świadomość, że nasze własne możliwości są ograniczone. W tym duchu, w oparciu o różne impulsy płynące z wykładów naukowych, osobistych relacji wewnętrznych i zewnętrznych prelegentek oraz prelegentów, ożywionych dyskusji i licznych rozmów chcemy zastanowić się, jaką drogę mogą obrać placówki Zakonu Braci Szpitalnych w kontekście aktualnie zachodzących zmian. Chcemy też porozmawiać o tym, kiedy faworyzujemy rozwiązania techniczne – zwłaszcza w medycynie – a w jakich obszarach więzi międzyludzkich i opieki nie da się zastąpić nowoczesnymi urządzeniami.

Przygotowaliśmy bardzo bogaty program kongresu, ale przewidzieliśmy również wystarczająco dużo czasu na zwiedzanie i przedsięwzięcia turystyczne oraz na wymianę niefachową.

Bardzo się cieszymy na Państwa przybycie oraz spotkania z pracownicami i pracownikami Zakonu Braci Szpitalnych w Europie.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Uwaga: dostęp tylko z dowodem szczepienia lub wyzdrowienia (2G)

Prosimy o wyrozumiałość: ze względu na trwającą pandemię w imprezach mogą brać udział tylko osoby w pełni zaszczepione/ozdrowieńcy. Prosimy o przygotowanie odpowiednich dokumentów do okazania przed rozpoczęciem kongresu.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w aktualnych wskazówkach.

W pełni zaszczepiony

 

W pełni ozdrowiały

 

ZAREJESTRUJ SIĘ teraz!

CIESZYMY SIĘ na Państwa przybycie!

 

marinaforum Regensburg
 

 01.06.2022 – 03.06.2022 r.
 

 3 fora
 

Uczestnicy z prowincji europejskich
 

 

zarejestruj sie Teraz

Zostaw nam prywatną WIADOMOŚĆ

Zapraszamy do pozostawienia nam prywatnej wiadomości w naszej księdze gości.

Z góry dziękujemy!

DO KSIĘGI GOŚCI